UW WAARDEVOLLE BEZITTINGEN VEILIG OPGEBORGEN

KLUIS VAN HET ZUIDEN
MET VESTIGINGEN IN DONGEN EN TILBURG

Duidelijke transparante antwoorden op veel gestelde vragen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN EN VOORWAARDEN VAN HET HUREN VAN EEN SAFELOKET

Door uw waardevolle eigendommen op te bergen in een zwaar beveiligde bankkluis, beperkt u het risico van verlies van waardevolle eigendommen door brand, inbraak of overval.

De inhoud van uw safeloket standaard tot €25.000,- verzekerd, tegen uitstekende voorwaarden.

KAN IK NA ONTVANGST VAN DE SLEUTELS DIRECT MIJN SAFELOKET BEZOEKEN?

Nadat de huurovereenkomst is getekend en wij de betalingen voor borg en huur van u hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor een afspraak.

U ontvangt dan de sleutels van uw safeloket. U kunt dan direct uw waardevolle eigendommen in uw safeloket kunt opbergen.

KAN IK SAMEN MET MEERDERE PERSONEN EEN SAFELOKET HUREN?

Nee, er is altijd maar één huurder. Wel is het mogelijk om gevolmachtigden aan te wijzen, bijvoorbeeld uw partner of een familielid.

Een gevolmachtigde heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u er zelf niet bij bent.

KAN IK IEMAND MACHTIGEN OM MIJN SAFELOKET TE BEZOEKEN?

Ja, u kunt meerdere volmachten afgeven.

De gevolmachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent.

WAT GEBEURT ER ALS DE HUURDER KOMT TE OVERLIJDEN?

Uw erfgenamen kunnen op vertoon van een verklaring van erfrecht toegang krijgen tot uw safeloket.

Eventuele volmachten komen te vervallen.

ZIJN ER NOG BIJKOMENDE KOSTEN NAAST DE HUURPRIJS VAN HET SAFELOKET?

U betaalt een eenmalig borg van € 150,- per safeloket.

Indien u na opzegging van de huurovereenkomst beide originele sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg aan u teruggestort

OP WELKE DAGEN KAN IK MIJN SAFELOKET BEZOEKEN?

U kunt uw safeloket gratis en onbeperkt bezoeken op onze vaste kluisdagen, maandag t/m donderdag van 09.00 uur – 18.00 uur.
Vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur.

Andere tijden mogelijk in overleg op afspraak.

KAN IK MIJN SAFELOKET OOK BUITEN DE VASTE OPENINGSTIJDEN BEZOEKEN?

Op afspraak is een andere bezoektijd mogelijk.

De Kluis van het Zuiden brengt daarvoor wel €35,00 incl. BTW per bezoek in rekening.

HOEVEEL TIJD HEB IK OM MIJN SAFELOKET TE BEZOEKEN?

In verband met veiligheid en privacy, heeft slechts één huurder tegelijk toegang tot de kluis. Wel is het mogelijk om als huurder samen met een door u aangewezen gevolmachtigde uw safeloket te bezoeken. We u vragen om uw bezoek te beperken tot 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende.

Heeft u toch meer tijd nodig? Laat het dan weten aan een van onze medewerkers

TOT WELK BEDRAG IS MIJN SAFELOKET VERZEKERD?

De inhoud van uw safeloket is standaard tot €25.000,- verzekerd. De dekking geldt per safeloket.

Het is dus ook mogelijk om extra safeloketten te huren voor een hogere dekking.

U spreidt dan uw kostbaarheden over meerdere safeloketten.

HOE TOON IK AAN WAT ER IN MIJN SAFELOKET LIGT?

U dient zelf aannemelijk te maken welke goederen verloren zijn gegaan. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

WANNEER WORDT DE HUUR GEÏNCASSEERD?

Ongeveer één tot twee weken voor de dag waarop uw contract is ingegaan. Daarna jaarlijks in de maand december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

WANNEER WORDT DE BORG GEÏNCASSEERD?

De betaling van de borg vindt eenmalig plaats op hetzelfde moment als de eerste incasso van de huur.

WAT IS DE OPZEGTERMIJN?

De opzegtermijn is 3 maanden voor de einddatum van het contract.

HOE WEET IK DAT MIJN SAFELOKET VEILIG IS?

Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis, die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord.

HOE GAAT DE KLUIS VAN HET ZUIDEN OM MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De Kluis van het Zuiden houdt zich daarbij strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

HOE WORDT DE CONTINUÏTEIT VAN DE KLUIS VAN HET ZUIDEN GEWAARBORGD?

Stichting Kluis van het Zuiden heeft tot doel om de onafhankelijkheid van Kluis van het Zuiden te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

Openingstijden
Kluis van het Zuiden | Dongen

Maandag: 09.00 – 18.00
Dinsdag: 09.00 – 18.00
Woensdag: 09.00 – 18.00
Donderdag: 09.00 – 18.00
Vrijdag: 09.00 – 17.00

Openingstijden
Kluis van het Zuiden | Tilburg

Maandag: 08.30 – 13.30
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 08.30 – 13.30
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 12.00 – 17.00

KLANTENSERVICE BELLEN?

De klantenservice van Kluis van het Zuiden
is tijdens kantooruren bereikbaar op

telefoon: 0162 – 75 06 25

WILT U TERUGGEBELD WORDEN?