UW WAARDEVOLLE BEZITTINGEN VEILIG OPGEBORGEN

KLUIS VAN HET ZUIDEN

Duidelijke transparante antwoorden op veel gestelde vragen.

Door uw waardevolle eigendommen op te bergen in een zwaar beveiligde bankkluis, beperkt u het risico van verlies van waardevolle eigendommen door brand, inbraak of overval.

De inhoud van uw safeloket standaard tot €25.000,- verzekerd, tegen uitstekende voorwaarden.

Nadat de huurovereenkomst is getekend en wij de betalingen voor borg en huur van u hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor een afspraak.

U ontvangt dan de sleutels van uw safeloket. U kunt dan direct uw waardevolle eigendommen in uw safeloket kunt opbergen.

Nee, er is altijd maar één huurder. Wel is het mogelijk om gevolmachtigden aan te wijzen, bijvoorbeeld uw partner of een familielid.

Een gevolmachtigde heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u er zelf niet bij bent.

Ja, u kunt meerdere volmachten afgeven.

De gevolmachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent.

Uw erfgenamen kunnen op vertoon van een verklaring van erfrecht toegang krijgen tot uw safeloket.

Eventuele volmachten komen te vervallen.

U betaalt een eenmalig borg van € 150,- per safeloket.

Indien u na opzegging van de huurovereenkomst beide originele sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg aan u teruggestort

U kunt uw safeloket gratis en onbeperkt bezoeken op onze vaste kluisdagen, Maandag t/m donderdag is dat van 08.30 – 17.30 uur.
En vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

Op afspraak is een andere bezoektijd mogelijk.

De Kluis van het Zuiden brengt daarvoor wel €35,00 incl. BTW per bezoek in rekening.

In verband met veiligheid en privacy, heeft slechts één huurder tegelijk toegang tot de kluis. Wel is het mogelijk om als huurder samen met een door u aangewezen gevolmachtigde uw safeloket te bezoeken. We u vragen om uw bezoek te beperken tot 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende.

Heeft u toch meer tijd nodig? Laat het dan weten aan een van onze medewerkers

De inhoud van uw safeloket is standaard tot €25.000,- verzekerd. De dekking geldt per safeloket.

Het is dus ook mogelijk om extra safeloketten te huren voor een hogere dekking.

U spreidt dan uw kostbaarheden over meerdere safeloketten.

U dient zelf aannemelijk te maken welke goederen verloren zijn gegaan. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

Ongeveer één tot twee weken voor de dag waarop uw contract is ingegaan. Daarna jaarlijks in de maand december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

De betaling van de borg vindt eenmalig plaats op hetzelfde moment als de eerste incasso van de huur.

De opzegtermijn is 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis, die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De Kluis van het Zuiden houdt zich daarbij strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Stichting Kluis van het Zuiden heeft tot doel om de onafhankelijkheid van Kluis van het Zuiden te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

Openingstijden Kluis van het Zuiden

Maandag: 08.30 – 17.30
Dinsdag: 08.30 – 17.30
Woensdag: 08.30 – 17.30
Donderdag: 08.30 – 17.30
Vrijdag: 08.30 – 17.00

KLANTENSERVICE BELLEN?

De klantenservice van Kluis van het Zuiden
is tijdens kantooruren bereikbaar op

telefoon: 0162 – 75 06 25

WILT U TERUGGEBELD WORDEN?